CLUB AMB VALORS

El codi ètic de l’Atlètic és una guia dels valors pels quals ens volem caracteritzar i que entenem són les bases del Club que desitgem, per això aquests van més enllà de les consideracions legals.

CodiEticAtMasnou(24).pdf