ESPAI RESERVAT PELS JUGADORS DEL CLUB 

Espai on es podrá fer reserves per fer tractament de lesions originades durant la pràctica esportiva amb el servei de fisioteràpia a càrrec Laura en:

Sobrecàrrega muscular, ruptures musculars, esquinços...